Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Những bài nhạc dùng trong tập thể dục dưỡng sinh

  1. Bảy động tác (56 nhịp)

  2. Bài gậy ngắn

  3. Bái gậy dài

  4. Thái cực quyền 8 thức

  5. Thập nhị đoạn cẩm

  6. Thái cực kiếm 32 thức

  7. Vũ điệu Rumba

  8. Yoga Trăng lưỡi liềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.