Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2011

Những bài nhạc dùng trong tập thể dục dưỡng sinh

  1. Bảy động tác (56 nhịp)

  2. Bài gậy ngắn

  3. Bái gậy dài

  4. Thái cực quyền 8 thức

  5. Thập nhị đoạn cẩm

  6. Thái cực kiếm 32 thức

  7. Vũ điệu Rumba

  8. Yoga Trăng lưỡi liềm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.